Header Ads

Работи што не ги должите буквално никому


Многу од изборите кои ги правиме во нашите животи, тргнувајќи од она што го правиме, како се однесуваме и со кого се дружиме, подлежат на испитувања и коментари од луѓето кои не опкружуваат. Членови од фамилијата, пријателите, па понекогаш дури и тотални странци ќе си земат за право да го споделат нивното мислење за работите што ги правиме. Понекогаш луѓето одат толку далеку, што забораваат каде е границата, барајќи објаснувања за одредена наша постапка, па дури и осудувајќи не. Но, постојат работи кои не го засегаат никој друг освен самите нас, работи за кои не должиме никакво обаснување никому.

1. Никому не му должите објаснување за вашата ситуација на живеење

2. Никому не му должите објаснување за вашите приоритети во животот

3. Никому не му должите извинување доколку мислите дека не сте виновни

4. Никому не му должите објаснување за времето потребно да бидете сами

5. Никому не го должите вашето согласување со нечии верувања

6. Никому не му должите постојано да кажувате ДА на нечии барања и желби

7. Никому не му должите објаснување за вашиот физички изглед

8. Никому не му должите објаснување за вашиот избор на храна

9. Никому не му должите објаснување за вашиот сексуален живот

10. Никому не му должите објаснување за вашата кариера и вашите лични животни избори

11. Никому не му должите објаснување за вашите религиозни погледи

12. Никому не му должите објаснување за тоа што сте сингл

13. Никому не му должите состанок само затоа што ве поканиле

14. Никому не му должите објаснување за вашата одлука околу бракот

15. Никому не му доилжите објаснување за вашите избори во врските

Извор:
The open mind