Header Ads

Најдобриот афоризам на БУДА

Ова е она што треба да се направи
        Од страна на оној кој е надарен со добрина
И ја знае патеката на мирот:
        Дозволете им да бидат во можност и исправени,
Едноставни и нежни во говорот,
        Смирени и невообразени,
Наситени и лесно задоволиви,
        Непреоптеретени со обврски и скромни на нивните патишта.
Мирни и спокојни и мудри и вешти,
        Без гордост и заповедање во природата.
Не дозволувајте им да ја направат и најмалата работа
        Која мудрите подоцна ќе ја укорат.
Посакувајќи: Во радост и безбедност,
        Нека сите суштества бидат смирени.
Било кое живо суштество да постои;
        без разлика дали се слаби или јаки, не пропуштајќи ништо,
Големи или моќни, средни, кратки или мали,
        Виденото и невиденото,
Оние кои живеат блиску или далеку,
       Оние родените и оние што треба да се родат,
Нека сите суштества бидат во леснотија!

Нека никој не изневери друг,
        или да се исмејува на друго суштество во била која состојба.
Нека никој не фрла лутина или лоша волја
       посакува штета врз други.
Дури како што мајка заштитува со нејзиниот живот,
       нејзиното дете, нејзиното единствено дете,
па со безгранично срце
       Секој би требало да ги негува сите живи суштества;
Зрачејќи добрина низ целиот свет:
       Ширејќи ја нагоре кон небото,
И надолу кон длабочините;
       Нанадвро и неограничено,
Ослободени од омраза и злоба.
       Било да стоите или одите, седите или лежите
Ослободни од поспаност,
       Ова треба да се одржи.
За ова се вели дека е возвишено придржување.
       Не држете се до фиксни ставови,
Оној со чисто срце, со јасност на визиите,
       Ослободен од сите желби,
Не се раѓа повторно на овој свет.      


©1994 English Sangha Trust.
 
You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; (2) you clearly indicate that any derivatives of this work (including translations) are derived from this source document; and (3) you include the full text of this license in any copies or derivatives of this work. Otherwise, all rights reserved. Documents linked from this page may be subject to other restrictions. From Chanting Book: Morning and Evening Puja and Reflections (Hemel Hempstead: Amaravati Publications, 1994). Used with permission of the English Sangha Trust, Ltd. Last revised for Access to Insight on 2 November 2013.
How to cite this document (a suggested style): "Karaniya Metta Sutta: The Buddha's Words on Loving-Kindness" (Sn 1.8), translated from the Pali by The Amaravati Sangha. Access to Insight (Legacy Edition), 2 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.1.08.amar.html .


Извор:
accesstoinsight.org