Header Ads

Хофмановата напивка (Документарец)Во средината на 1950тите години, испитувања за  LSD-то биле спроведувани и објавувани во медицински и академски весници речиси насекаде низ светот. Испитувањата покажале потенцијални бенефиции во третманите за лечење на болести на зависност и ментални болести. Овој филм ги истражува тие потенцијални бенефиции низ призма на истражувачите кои ги истражуваат. 
via youtube