Header Ads

Нов Зеланд ги прогласи животните како свесни суштества

Владата на Нов Зеланд пресуди една прекрасна одлука за сите љубители на природата, животните се свесни и имаат чувства на ист начин како и ние.

Прекрасно, ова упатува дека свесноста на луѓето расне. 
Здружението за заштита на животните ќе превземе мерки против луѓето кои ги малтретираат животните, и ќе го забрани тестирањето и истражувањата поврзани со животните. Ловот и заробувањето пак на диви животни ќе биде прогласено за илегално.

Извор:
Higher Perspective