Header Ads

Доколку сме еволуирале од мајмуните...


Видео во кое е претставено менувањето на човековото лице. Доколку сме еволуирале од мајмуните ова ќе ви покаже како тоа би изгледало, во истото е опфатен период од 6 милиони години. :)


Извор:
youtube.com