Header Ads

Грег Брејденовата теорија за Универзумот: Живееме во однапред создадена симулација!
Грег Брејден (роден на 28 Јуни, 1954 година) е американски автор на Њу Ејџ литература. Тој пишува за феноменот 2012 година и станува познат по неговото тврдење дека магнетните полиња на земјата ќе се променат токму од тој период. Тој исто така тврди дека промените во магнетните полиња на Земјата би можеле да имаат влијание врз човековата ДНК  како и дека човечките емоции директно влијаат на ДНК-то и дека колективната молитва може да има моќни исцелителни физички ефекти.  
Има објавено повеќе книги а во 2009 година неговата книга "Фрактално Време" беше на листата на бестселери на Њујорк тајмсВо видеото Divine Matrix Complete тој сликовито ја образложува оваа теза, изнесува и доста интересни факти и теории за настатокот и постоењето на Универзумот, како и нашата улога во него. Тој дава сопствено толкување на исконските прашање: Кои сме ние? Зошто сме овде? 


Бидејќи за жал, видеото сеуште не е преведено на македонски јазик, засега ни е достапно само официјалното видео, но подолу успеав да најдам други интересни секвенци од излагања на Грег Брејден (преведени на српски и хрватски) во кои се дообјаснува оваа теорија како и теоријата на самоизлекување. 
 

 


Have A Nice Flight Folks! ;)