Header Ads

Најдобрата реклама за Christmas

Ова претставува доста креативна реклама за Christmas, со поучна содржина за сите. Работите не секогаш се во наша контрола, а кога уште од рано наутро ќе тргне наопаку, тогаш се оди наопаку. Мотивот на рекламата е да ни покаже дека "Christmas is for sharing". На youtube рекламата постигна гледаност од повеќе од 26 милиони гледаност. Слатко....
Извор:
https://www.youtube.com/watch?v=kuRn2S7iPNU