Header Ads

Како Џокерот се појавил во картите?

Џокер картата во периодот од 1870-1880
Картите за играње потекнуваат од Кина и се создадени во IX век. Во Европа за прв пат се појавуваат во XIV век, а џокер картата најверојатно не била измислена до 1860-тите, се додека картите не се пробиле во Соединетите Американски Држави. Со сигурнос и не може да се каже кога Џокерот дошол во употреба, но се претпоставува дека овој вид на карта почнал да се употребува за играта наречена Јукер (Euchre), како најјака карта. Но, уште пред да се нареше Џокер, оваа карта била нарекувана Bower, Imperial Bower или Highest Trump Card.
Ова е првата карта Џокер од 1862 година
Самата игра Јукер потекнува од германската игра наречена Џокер, па од таму се смета дека картата го присвоила името Џокер.
Друга претпоставка е дека оваа карта потекнува од Тарот карите во кои се појавувала карта наречена The Fool (будалата). 
Две децении откако Џокерот почнал да се користи во Америка, негова примена се појавила и во Покерот и полека станал стандардна карта во еден шпил карти.

Џокер картата во периодот до 1921

Извор:
http://mentalfloss.com/article/72101/why-there-joker-playing-card-decks
http://www.wopc.co.uk/jokers/index