Header Ads

Што ќе се случи со нашата планета?


Библијата вели дека Господ го создал светот за 7 дена, науката вели дека светот не бил ваков како што го знаеме, со научни докази таа поажува дека нашата планета е стара околу 4,4 милијарди години. Истата поминала преку премногу промени и обликувања, за да денес постојат 7 континенти, кои сите потекнуваат од едно исто копно и некогаш биле поврзани. И за сето тоа биле потребни милијарди години. Планетата се менува и сега,секако дека не би можеле да го почувствуваме тоа, но со сигурност не би бил истата после милијарди годии.
Денес налетав а овој документарец кој го задржа моето внимание, и најискрено научив многу работи кои не ги знаев. Погледнете.