Header Ads

Нашата планета се менува, а нас "мува не не лази"!


Глобалното затоплување е термин што се користи за да се објасни зголемувањето на просечната температура на земјината атмосфера и океаните. Промена за која се верува дека на долготројно ќе ја промени климата на Земјата.

Што значи тоа?

Факт е дека климата се менува. Истото е и научно докажано, сите ги чувствуваме последиците, а некои веќе и превземаат мерки за заштита на опкружувањето, местото на живеење и планетата.
Но, ние сеуште не сме свесни за она што се случува со нашиот ДОМ и како сето тоа се одразува и ќе се одрази во иднина. Едукација на истава тема, едноставно НЕМА.


Глобалното затоплување се должи на зголеменотот ниво на т.н стакленички гасови во атмосферата. Истите предизвиуваат покачување на температурата на Земјата, а сето тоа има и ќе има многу негативни ефекти врз животната средина. Планетата е опкружена од сопствената атмосфера која е составена од различни гасови. Некои од тие гасови, како што е јаглеродот доксид, реагираат како стаклените панели во стаклена греадина, и ја задржуваат топлината и не и дозволуваат да ја напушти планетата. Топлината постојано се враќа во атмосферата, а зголеменото количество на тие стаклени гасови предизвикуваат зголемување на топлината на нашата планета. Ова уште е познато и како Ефект на стаклената градина.

Некои од сончевите зраци кои ја греат земјата се рефлектираат. Некои се преевараат во топлина. CO2 и некои други гасови во атмосферата ја заробуваат топлината, константно загревајки ја Земјата.

ПричиниСкако дека постоја луѓе кои се "замараат" за нашата земја. Светките научници го испитуваат овој феномен со години и единствниот причинител на ефектот на стаклената градина се стакленте гасови кои за жал се емитувани од нас ЛУЃЕТО!
Тоа се гасови што се испуштаат од автомобилите што ги возиме, фабриките и производсвото на струја. Најпознат од тие гасови е јаглерод диоксид или CO2, потоа метанот кој се ослободува од депониите и земјоделството, азотен оксид од ѓубривата, гасови кои се користат за ладење и индустриски процеси. Преголемо влијание има и сечењето на шумите и дрвјата кои  го апсорбираат јаглеродот доксид.Ефекти и последици

Планетата се загрева од Јужен до Северен Пол. Промение веќе се чувствуваат, половите се топат, се менува и начинот на живот на животните, а најверјатно и на самите нас. 
Мразот од половте се топи


Зголемување на нивотот на водата во морињата и океаните
Многу поларни мечки умираат затоа што треба да пливаат на големи далечини дур да најдат санта мраз :(
Негатвниот ефект врз човековото здравје

Решение

Треба да се реагира. Треба да ги промениме нашите навики. Предлабо сме навлезени во нашето секојдневие и не сме свесни што и правимена нашата планета. Секако дека ова не може да се смени од денес за утре, но многу општества и култури веќе превземаат некаква акција. Во стилот на зголемување на бројот на шумите, намалено возење на автомобили, користење на продукти кои не и штетат на природата, создавање еко производи и слично. 
Почнете од самите себе, постојат многу ситни рботи кои секој од нас може да ги применува, а значат многу. Конкретно за ова прашање ќе следи цел нов и побога пост. За крај изгледајте го видеото. Дигнете го нивото на вашата свeст. Друга планета, друг дом, сеуште НЕМАМЕ.


Извор:
wikipedia.com
http://www.livescience.com/topics/global-warming/