Header Ads

Канабис откриен во лулињата за тутун на Шекспир, пронајдени во неговата градина.

Форензичните тестирања на лулињата за тутун постари од 400 години, сугерираат на можноста Вилијам Шекспир да пушел повеќе од тутун.

Извор: http://www.telegraph.co.uk/


Научничите од Јужна Африка откриле дека 400 години старите лулиња за тутун, ископани од градината на Вилијам Шекспир содржат канабис, што укажува на тоа дека е многу веројатно култниот драмски писател да има напишано некои од неговите најголеми дела "надуван".


Остатоци од почетокот на 17-от век во глинени цевки пронајдени во градината на драматургот, и на други места во Stratford-Upon-Avon, беа анализирани во Преторија со користење на софистицирана техника наречена масена спектрометрија со гасна хроматографија.

Сонетите на Шекспир посочуваат дека тој бил запознаен со ефекти на психотични супстанци.

Во Сонет 76 тој пишува за ( “invention in a noted weed") 'пронајдок во истакнат плевел' што укажува на можноста тој да ја користел оваа билка додека пишувал.