Header Ads

ПСАЈТРАНС - НАЧИН НА ЖИВОТ (ВИДЕО)
Еве видео за оние кои не можат да ги разберат трансерите, музиката, културата.

Всушност ова е видео и за трансерите кои сакаат да чујат објаснувања за транс-културата (псајтранс суб-културата) од имиња како: Raja Ram, Ajja, Cosmosis, Rabten, Chicago... 
Со други зборови: лектира!
Уживајте!