Header Ads

Кога готвите по интернет туторијал... :)

Кај повеќето артикли кои ни ги нудат веб туторијалите, запрепастувачки е само крајниот резултат. Објаснувањата и рецептите се така нејасно претставени, некаде дури и изоставени (ова се случува најчесто кај `готвачите` кои не зборуваат англиски јазик па туторијалот оди само со видео слајд и многу сиромашен и неразбирлив титл)

Видете некои од исходите и уверете се дека не само вам ви се случува да ве исненади крајниот производ :