Header Ads

Во кои држави има најмногу туристи?

Туристичката индустрија е една од најразвиените индустрии во светот. Годишно од истата се остваруваат околу 7 трилиони амерички долари, ова ги вклучува сите патувања, сместување, забава и атракции. Погледнете кои држави се издвојуваат на листата најпосетувани држави.
Photo by Kevin and Amanda
1. Франција
Посетители: 84.7 милиони
Според направените истражувања утврдено е дека Франција е единствената држава која имала повеќе од 80 милиони туристи во 2013 година, со пораст од 2% во однос на претходната година. Од истражувањата е утврдено дека оваа држава е посетувана за 17.5% повеќе од другите држави.
Photo by http://mcmanuslab.ucsf.edu/SF


2. Соединетите Американски Држави
Посетители:69.8 милиони, 4,7% пораст
Photo by Telegraph


3.Шпанија
Посетители: 60.7 милиони, 5,6% пораст
Photo by China History

4. Кина
Посетители: 55.7 милиони, 3,5% пораст
Photo by Adaderana
5. Италија
Посетители: 47.7 милиони, 2,9% пораст
Photo by Eweb4


6. Турција
Посетители: 37.8 милиони, 5,9% пораст
Photo by Bsinessweek
7. Германија
Посетители: 3.5 милиони, 3,7% пораст
Photo by London Heathrow


8. Велика Британија
Посетители: 31.2 милиони, 6,4% пораст
Photo by My Destination
9. Русија
Посетители: 28.4 милиони, 10,2% пораст
Photo by BBC


10. Тајланд
Посетители: 26.5 милиони, 18,8% порастИзвори:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings
http://www.telegraph.co.uk/#source=refresh
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/france/11027747/Vive-le-tourisme-France-is-still-the-worlds-most-popular-country.html