Header Ads

Street Art- Креативна улична уметност.

Уличната уметност се полека и полека го завзема вниманието на сите. Боја, место и малку поголема креативност...и да се чудиш.